Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

hnědá skvrnitost ovsa
Pyrenophora avenae (teleom.) - Drechslera avenae (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Pleosporaceae

vědecká synonyma: Pyrenophora chaetomyoides (teleom.), Drechslera avenacea (teleom.) - Helminthosporium avenae (anam.), Helminthosporium avenae-sativae (anam.)

EPPO kód: PYRNAV

Hostitelské spektrum
Oves.
Příznaky napadení
Symptomy se objevují ve formě drobných chlorotických skvrn, které stárnutím získávají hnědou a rezavě hnědou barvu. Na starších nekrózách se vytvářejí porosty černě zbarvených konidioforů, na nichž se diferencují konidie.
Životní cyklus
Podobně jako u druhů, vyskytujících se na pšenici a ječmeni, je zdrojem infekce napadené osivo a infikované posklizňové zbytky. Široké rozpětí teplot, za kterých dochází k růstu mycelia, umožňuje první napadení již časně na jaře.
Hospodářský význam
Vyskytuje se ve vlhkých a chladnějších polohách ČR. Silné napadení snižuje výnos redukcí HTS.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu