Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

padlí ovsa
Blumeria graminis (teleom.) - Oidium monilioides (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

další názvy: padlí travní na ovsu

vědecká synonyma: Erysiphe graminis f. sp. avenae (teleom.) - Acrosporium monilioides (anam.)

EPPO kód: ERYSGA

Hostitelské spektrum
Oves. Každý druh rostlin má své specializované formy padlí, které nepřecházejí na druhy jiné (např. z ječmene na pšenici). Navíc existují četné patotypy houby, které jsou patogenní pouze pro odpovídající genotyp.
Příznaky napadení
Houba vytváří na napadených listech nejprve drobné bělavé kupky, které se v průběhu několika dní rozrůstají do bělavých až šedých polštářů. Na konci vegetace v průběhu nalévání zrna se v kupkách padlí tvoří černá tečkovitá kleistothecia. 
Životní cyklus
Původcem onemocnění je obligátní parazit, který přečká zimní období ve formě mycelia na živých pletivech listů a listových pochvách hostitele. Na jaře se choroba dále šíří vzdušným přenosem konidií, a to především při oblačném počasí bez intenzivního několikadenního slunečního svitu. Období silných srážek redukuje potenciál patogenu k rychlému rozvoji epidemie. 
Při teplotním optimu kolem 20 °C je inkubační doba mezi 5 až 7 dny.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Napadá listy a laty ovsa, dochází k omezení asimilace, což se projevuje ve snížení hmotnosti 1000 zrn. 
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu