Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

padlí ječmene
Blumeria graminis (teleom.) - Oidium monilioides (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

další názvy: padlí travní na ječmeni, padlí travní ječmene

vědecká synonyma: Erysiphe graminis f. sp. hordei (teleom.) - Acrosporium monilioides (anam.)

EPPO kód: ERYSGH

Hostitelské spektrum
Ječmen.
Příznaky napadení
Houba vytváří na napadených listech nejprve drobné bělavé kupky, které se v průběhu několika dní rozrůstají. Často se vyskytuje hypersenzitivní reakce listového pletiva ječmene v podobě hnědě zbarvených, chloroticky ohraničených drobných skvrn.
Životní cyklus
Původcem onemocnění je obligátní parazit, který přečká zimní období ve formě mycelia na živých pletivech listů a listových pochvách hostitele. Na jaře se choroba dále šíří vzdušným přenosem konidií, a to především při oblačném počasí bez intenzivního několikadenního slunečního svitu. Období silných srážek redukuje potenciál patogenu k rychlému rozvoji epidemie. Při teplotním optimu kolem 20 °C je inkubační doba mezi 5 až 7 dny.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Napadá listy a klasy pšenice, dochází k omezení asimilace, což se projevuje ve snížení HTS. Při silné epidemii na počátku jara může dojít ke snížení počtu odnoží.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu