Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

vřetenovitá hnědá skvrnitost obilnin
Cochliobolus sativus (teleom.) - Bipolaris sorokiniana (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Pleosporaceae

další názvy: helmintosporiová hniloba a skvrnitost obilnin

vědecká synonyma: Ophiobolus sativus (teleom.) - Helminthosporíum sorokinianum (anam.), Drechslera sorokiana (anam.)

EPPO kód: COCHSA

Hostitelské spektrum
Všechny druhy obilnin, řada druhů trav.
Příznaky napadení
Již na koleoptile (klíčící pochva) se mohou objevit malé hnědé skvrny. Prvotními příznaky na listech jsou malé, světle hnědé až téměř černé skvrny, které mohou být kulaté, lineární nebo eliptické. Starší vyvinutá skvrna je typicky eliptického tvaru hojně pokrytá konidiofory s dozrávajícími konidiemi.
Životní cyklus
Původce choroby je přenášen především pomocí infikovaného nebo kontaminovaného osiva, infikované posklizňové zbytky jsou dalším možným zdrojem následného napadení. Půda může být silně kontaminována myceliem, konidiemi nebo chlamydosporami patogenu, které mohou zůstat životaschopné v půdním profilu do 10 cm až tři roky. Napadené osivo může mít výrazně zhoršenou klíčivost. Mladé napadené klíční rostliny mají poškozený kořenový systém nebo v průběhu několika dní hynou. V průběhu sklizně napadeného porostu se uvolněnými konidiemi z kombajnu mohou kontaminovat do té doby zdravé obilky.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR, vyvolává redukci výnosu způsobenou snížením HTS. Napadení klasů způsobuje černání špiček obilek, které zhoršuje kvalitu sladu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu