Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

spála ječmene
Rhynchosporium secalis

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes

další názvy: rhynchosporiová skvrnitost ječmene

vědecká synonyma: Marssonia secalis, Rhynchosporium graminicola, Septocylindrium secalis

EPPO kód: RHYNSE

Hostitelské spektrum
Ječmen, tritikale, žito, některé druhy trav. Jednotlivé druhy mají své specifické formy, které nepřecházejí na druh jiný.
Příznaky napadení
Od konce sloupkování se na čepelích a pochvách listů objevují nejprve vodnaté, modravě šedé skvrny, obvykle 0,5–2 cm dlouhé, které následně od středu usychají a mění barvu na šedobílou. Tvar skvrn je oválný až podélný, často s jedním koncem špičatým. Skvrny u ječmene jsou tmavohnědě orámovány a skvrna je tak ohraničena od zdravého pletiva. Pokud vznikne skvrna na bázi listové čepele, může přerušit úplně přísun živin a list zasychá. Od mléčné zralosti mohou být napadány i klasy, příznaky však jsou méně nápadné.
Životní cyklus
Zimu patogen přežívá ve formě mycelia na infikovaných posklizňových zbytcích. Přenos osivem nebývá významný. Na jaře dochází k tvorbě spor již od teplot nad 5 °C při vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Spory se šíří především odstřikující dešťovou vodou a větrem, avšak jen na malé vzdálenosti. Za příznivých podmínek trvá jeden vývojový cyklus 10–11 dnů.
Hospodářský význam
Vyskytuje se více méně pravidelně ve vlhčích oblastech s vyšší nadmořskou výškou od 350 m n. m. Epidemické napadení má za následek významné ztráty na výnose v důsledku redukované HTS.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu