Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

síťovitá skvrnitost ječmene
Pyrenophora teres (teleom.) - Drechslera teres (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Pleosporaceae

další názvy: hnědá skvrnitost ječmene

vědecká synonyma: Pleospora teres (teleom.) - Helminthosporium teres (anam.)

EPPO kód: PYRNTE

Hostitelské spektrum
Ječmen jarní i ozimý, bezvýznamné jsou výskyty na ovsu, žitě, pšenici.
Příznaky napadení
Při vysetí infikovaného osiva se první příznaky objevují již na klíčních pochvách (koleoptile) v podobě nenápadných světle hnědých proužků. Skvrny pak přecházejí na listové čepele v podobě podélných hnědých skvrn, které se zvětšují nebo splývají a často vykazují příčné proužky (síťování). Původce choroby se vyskytuje ve dvou formách, a to tzv. net-typ-Pyrenophora teres f. teres (síťová forma) a spot-typ-Pyrenophora teres f. maculata (skvrnitá forma). První forma způsobuje vznik tmavohnědých, síťovitě uspořádaných skvrn s jen ojedinělou chlorotizací pletiv. Při napadení skvrnitou formou se tvoří tmavohnědé kruhové nebo eliptické skvrny pravidelně provázené chlorózami ohraničujícího listového pletiva.
Životní cyklus
Na napadených listech se tvoří konidie, které mohou infikovat jak listy, tak zrno v klasech. Zimu patogen přežívá v infikovaných pletivech rostlinných zbytků nebo v osivu. Jeho prostřednictvím se může také vytvářet primární zdroj epidemie následných porostů. V jarním období pokračuje infekce prostřednictvím větrem a deštěm přenosných spór, přičemž přenos větrem na větší vzdálenosti je významnějším. Při vlhkém a chladnějším počasí a pěstováním náchylné odrůdy může v průběhu 5–7 dnů vzniknout rozsáhlá epidemie. První, časná vlna epidemie může kulminovat již ve fázi konce odnožování, druhá kdykoli v průběhu sloupkování až po objevení se klasů.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Při časné epidemii může dojít k redukci počtu odnoží, při pozdním napadení horních listových pater dochází k významnému snížení výnosu v důsledku redukce HTS.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu