Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

hnědá rzivost ječmene
Puccinia hordei

říše: houby (Fungi) třída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

další názvy: rez ječná

vědecká synonyma: Puccinia anomala, Puccinia simplex

EPPO kód: PUCCHD

Hostitelské spektrum
Ječmen. Mezihostitelem jsou snědky.
Příznaky napadení
Po celou dobu vegetace se objevují na listech velmi malé (do 0,5 mm), odkryté žlutohnědé kupky letních výtrusů. Později na čepelích a pochvách podlouhlé černé kupky zimních výtrusů.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech nebo urediospor na rostlinách výdrolu ječmene a na ozimém ječmeni. S příchodem teplot nad 15 °C se začínají tvořit nové kupky urediospor, které znovu infikují hostitelskou rostlinu. Význam aeciospor, které se vyvíjí na snědcích, není pro šíření rzi na ječmeni zcela prokázán.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Při silném výskytu v pozdních fázích růstu po vymetání může způsobit snížení HTS.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu