Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

květilka obilná
Delia coarctata

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: květilkovití (Anthomyiidae)

vědecká synonyma: Hylemya coarctata, Phorbia coarctata

EPPO kód: HYLECO

Hostitelské spektrum

Pšenice, žito, ječmen, plevelné trávy (např. pýr) a ostatní trávy z čeledě lipnicovitých (Poaceae). Oves není napadán.

Popis škůdce
Žlutošedé imago 6–7 mm velké. 
Vajíčka jsou bílá, perleťově lesklá, 1 mm velká. 
Larvy bílé apodní acephalní (beznohé a bez hlavové kapsule). Konec zadečku je zešikmený. Nese 6 párů masitých výrůstků, z nichž střední jsou nejvyšší a se dvěma hroty.
Příznaky poškození
Rostliny v březnu a dubnu vadnou. Srdéčkové listy později žloutnou a usýchají. Často bývají na bázi uhnilé.
Životní cyklus
Přezimují vajíčka v půdě. Larvy se líhnou v únoru až dubnu. Vyžírají srdéčka a výhonky. Během svého života zničí několik odnoží. Larva se kuklí v půdě v kořenovém balu živné rostliny. Dospělci létají v květnu a červnu, přibližně v době květu žita. Samičky po 3–4 týdnech kladou vajíčka (až 40 vajec) mělce do půdy, přednostně na pole s řídkou vegetací a s kyprou půdou.
Květilka obilná má 1 generaci v roce.
Hospodářský význam
Larva svým žírem ničí jednotlivé odnože, čímž se snižuje počet odnoží na rostlinu. Nižší počet stébel na 1 ha se pak projeví ztrátami na výnosech. Významnější ztráty bývají častěji u málo odnožujících odrůd, u řídkých a pozdě vzešlých porostů pšenice. Jařiny jsou napadány zřídka. Na některých lokalitách bývají pravidelné škodlivé výskyty.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu