Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

prašná snětivost pšenice
Ustilago tritici

říše: houby (Fungi) třída: sněti (Ustilaginomycetes) čeleď: Ustilaginaceae

další názvy: prašná sněť pšeničná, sněť prašná

vědecká synonyma: Uredo segetum var. tritici, Ustlilago segetum var. tritici

EPPO kód: USTINT

Hostitelské spektrum
Napadá pšenici, žito, tritikale a trávy rodu pýr.
Příznaky napadení
Patogen se vyskytuje na pšenici, kde přeměňuje celý klas kromě vřetene v masu chlamydospor, které jsou zpočátku obaleny stříbřitou blankou. Ta později praská a chlamydospory se uvolňují v době kvetení pšenice. Spory jsou větrem a deštěm přenášeny na kvetoucí rostliny. Infikované rostliny mohou být nižšího vzrůstu v porovnání se zdravým porostem a dříve metají.
Životní cyklus
Jedná se o chorobu přenosnou osivem. K infekci dochází již během kvetení porostu, kdy dojde k přenosu chlamydospor na bliznu květu a prorůstání do semeníku nové obilky. Zde patogen setrvává v klidovém stavu až do doby klíčení obilky. Teprve po vysetí infikovaného zrna dochází k aktivaci patogenu. Infekční vlákno prorůstá rostlinou až k vzrostnému vrcholu, kde přeměňuje klas (mimo vřetene) v masu spor. Vývoj obilky ani výnos není ovlivněn. Přítomnost patogenu v zrnu je možné určit speciálními laboratorními metodami.
Hospodářský význam
Prašná snětivost pšenice způsobuje výnosové ztráty a nebezpečí se skrývá zejména v tom, že infekce zrna není na první pohled patrná. Na území ČR se začala lokálně vyskytovat v posledních letech. Její výskyt prozatím není velký.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu