Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

černání kořenů a báze stébel obilnin
Gaeumannomyces graminis (teleom.) - Phialophora sp.(anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Magnaporthaceae

další názvy: černání pat stébel

vědecká synonyma: Ophiobolus graminis (teleom.), Ophiobolus graminis var. graminis

EPPO kód: GAEUGR

Hostitelské spektrum
Patogen se vyskytuje především na ozimé pšenici, ozimém ječmeni, žitu, tritikale, travách rodu Poaceae. Jarní pšenice a jarní ječmen jsou napadány jen výjimečně. Oves je napadán pouze varietou G. graminis var. avenae. Z trávovitých plevelů jsou nejdůležitějšími hostiteli pýr a sveřep.
Příznaky napadení
Napadené rostliny mají kořeny pokryté hnědým až černým myceliem. Báze stébel jsou černé. Na povrchu kořene a bází stébel jsou hnědé až tmavohnědé hyfy o šířce až 7 μm. Rostliny jsou zakrslé, slabě odnožují a předčasně dozrávají. Obilky zasychají a objevuje se běloklasost. Tyto posledně jmenované příznaky však mohou být způsobeny i jinými příčinami, např. stéblolamem či dalšími chorobami pat stébel. Silně napadené rostliny lze snadno vytáhnout z půdy. Kořeny a báze stébel jsou černé. Výskyt napadených rostlin v porostu má ohniskový charakter.
Životní cyklus
Houba přežívá v půdě jako mycelium na posklizňových zbytcích a na kořenech výdrolu a plevelů. Mycelium je považováno za hlavní zdroj infekce. Po dozrání hostitelské rostliny se na stéblech mohou tvořit tmavá hruškovitá či zploštělá peritecia, ze kterých se uvolňují štíhlé, vláknité, mírně ohnuté askospory s 2–8 přehrádkami. 
Houba napadá kořeny hostitelských rostlin ve dvou fázích. Primární infekce je způsobena kontaktem primárních kořenů s myceliem patogenu v půdě, které roste nejlépe při pH vyšším než 7 a při teplotě půdy 10–20 °C. Po této počáteční fázi dochází k sekundární infekci, která je způsobována přenosem mycelia mezi napadenými a zdravými kořeny. Teplý a vlhký podzim podporuje rané infekce. Nejvyšší růstovou rychlost dosahuje houba za teplých a vlhkých podmínek na jaře. Mírná zima zvyšuje možnost přežití původce. 
Významným faktorem je i předplodina. Čím vyšší je podíl obilnin v osevním postupu, tím je riziko výskytu choroby vyšší. Dlouholeté pěstování pšenice v monokultuře, kdy po několika letech, v nichž choroba v porostu narůstá, dochází následně k jejímu útlumu (tzv. take-all decline).
Hospodářský význam
Rozšíření černání kořenů a bází stébel obilnin je na celém území ČR. Největší škody vznikají na ozimé pšenici. Intenzita napadení závisí zejména na průběhu počasí během vegetační sezóny a na podílu obilnin v osevním postupu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu