Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

žlutá rzivost obilnin
Puccinia striiformis

říše: houby (Fungi) třída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

další názvy: rez plevová

vědecká synonyma: Puccinia striiformis var. striiformis

EPPO kód: PUCCST

Hostitelské spektrum
Všechny druhy obilnin, trávy.
Příznaky napadení
Primární infekce na podzim způsobuje výskyt drobných žlutých kupek na špičkách listů. V průběhu jarního období se na listech objevují žluté proužky jdoucí ve směru listové nervatury, na kterých se následně vyvíjejí kupky s urediosporami. Tyto proužky se postupně s vývojem rostlin dostávají až na plevy jednotlivých klásků. V počátečních stadiích silné epidemie se v porostu objevují nejdříve ohniska napadených rostlin se žlutě zbarvenými špičkami listů. Tyto příznaky se mohou v příznivých podmínkách rozšířit na celý porost. V počátku léta se objevují ložiska zimních výtrusů (teliospor). Nacházejí se na listových pochvách, stéblech a na rubu listů. Jsou opět drobné, čárkovité, hnědé až černé a trvale kryté.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech pšenice. Další šíření nastává urediosporami v průběhu zimy již při velmi nízkých teplotách těsně nad bodem mrazu a při dostatečné vlhkosti. Výskyt epidemie v našich geografických podmínkách je podmíněn především mírnou a vlhkou zimou. Na jaře epidemie pokračuje od ohnisek na celé plochy a od nižších listových pater až na klasy. Optimální teploty pro rozvoj choroby jsou mezi 8–15 °C. Nad 20 °C dochází ke ztrátě životaschopnosti spor.
Hospodářský význam
Vyskytuje se v několikaletých cyklech. V případě epidemie může způsobit výrazné ztráty výnosu kvůli redukované hmotnosti 1000 zrn. Vyskytuje se v současnosti v malé míře a spíše náhodně.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu