Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

plodomorka plevová
Sitodiplosis mosellana

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: bejlomorkovití (Cecidomyiidae)

EPPO kód: SITDMO

Hostitelské spektrum

Přednostně pšenice, méně ječmen a žito.

Popis škůdce
Imaga jsou 2–3 mm velcí komárci, zbarvení od oranžové po oranžově červenou. Tělo tupě zakončené. 
Larvy jsou beznohé (apodní) 2–2,5 mm dlouhé, oranžové.
Příznaky poškození
Klasy nestejnoměrně vyvinuté, hluché nebo se znetvořenými zrny. Pluchy bývají částečně šedé až hnědé. V době mléčné zralosti (75 BBCH) lze u základů zrn nalézt 1–2 larvy tohoto škůdce.
Možnost záměny poškození
Symptomy na pluchách se podobají příznakům feosferiové skvrnitosti (teleom.: Phaeosphaeria nodorum, anam.: Stagonospora nodorum). Plevy napadené houbou získávají taktéž hnědou barvu a navíc jsou hojně pokryty pyknidami (plodnice).

V květech je také možná záměna se oranžovočervenými nymfami třásněnek. Na místech poškozených třásněnkami se nacházejí stříbřitě lesklé světle posáté skvrny s trusem. Nymfy třásněnek mají dlouze protáhlé tělo 1–2 mm velké. 

Životní cyklus
Larvy přezimují v půdě. Kuklí se na jaře v povrchové vrstvě půdy. Část larev v půdě přeleží i déle než 3 léta. Obvykle létá na konci metání pšenice. Vajíčka klade na základy zrna jednotlivě. Larvy se vykytují jednotlivě, zřídka ve dvojici. Dorostlé larvy opouštějí klasy, zalézají do půdy a zapřádají se do řídkých kokonů. Za suchého počasí zůstávají v klasech až do sklizně. 
Do roka vytváří pouze 1 generaci.

Pro škodlivé přemnožení plodomorek jsou příznivá léta se srážkami nad dlouhodobým průměrem a s teplotami pod dlouhodobým průměrem v květnu a červnu. Intenzita přemnožení se stupňuje, jestliže následují dva a více takových roků po sobě.

Hospodářský význam

  Zpomalují tvorbu zrna, snižují hmotnost, technologickou a nutriční hodnotu zrna i klíčivost osiva. Poškozené obilky bývají druhotně napadány patogenními houbami. Plodomorky mohou způsobit až 20 % ztráty výnosů. Jednotlivé odrůdy se liší ve stupni náchylnosti k napadení i ve schopnosti kompenzace ztrát.

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu