Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

plodomorka pšeničná
Contarinia tritici

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: bejlomorkovití (Cecidomyiidae)

EPPO kód: CONTTR

Hostitelské spektrum

Přednostně pšenice, méně ječmen a žito, plevelné trávy (pýr, psárka).

Popis škůdce
Imaga jsou 2–3 mm velcí komárci, zbarvení od citrónově žluté po tmavě žlutou. Samice s dlouhým kladélkem na konci zadečku. 
Larvy jsou beznohé (apodní) 2–2,5 mm dlouhé, citrónově žluté. Mají schopnost skákat.
Příznaky poškození
Klasy nestejnoměrně vyvinuté, hluché nebo se znetvořenými zrny. Pluchy bývají částečně šedé až hnědé. V době mléčné zralosti (75 BBCH) je u základů zrn několik (až 6) žlutých larev.
Možnost záměny poškození
Symptomy na pluchách se podobají příznakům feosferiové skvrnitosti (teleom.: Phaeosphaeria nodorum, anam.: Stagonospora nodorum). Plevy napadené houbou získávají hnědou barvu a navíc jsou hojně pokryty pyknidami (plodnice).

V květech je také možná záměna se žlutými nymfami třásněnek. Na místech poškozených třásněnkami se nacházejí stříbřitě lesklé světle posáté skvrny s trusem. Nymfy třásněnek mají dlouze protáhlé tělo 1–2 mm velké. 

Životní cyklus

Larvy přezimují v půdě. Kuklí se na jaře v povrchové vrstvě půdy. Část larev v půdě přeleží i déle než 3 roky. Létá na počátku metání pšenice. Vajíčka klade ve skupinách po 4–8 na základy zrna. Dorostlé larvy opouštějí klasy, zalézají do půdy a zapřádají se do řídkých kokonů. Za suchého počasí zůstávají v klasech až do sklizně. Do roka vytváří jednu generaci.

Pro škodlivé přemnožení plodomorek jsou příznivá léta se srážkami nad dlouhodobým průměrem a s teplotami pod dlouhodobým průměrem v květnu a červnu. Intenzita přemnožení se stupňuje, jestliže následují dva a více takových roků po sobě.

Hospodářský význam
Zpomalují tvorbu zrna, snižují hmotnost, technologickou a nutriční hodnotu zrna i klíčivost osiva. Poškozené obilky bývají druhotně napadány patogenními houbami. Mohou způsobit až 20 % ztráty výnosů. 
Jednotlivé odrůdy se liší ve stupni náchylnosti k napadení i ve schopnosti kompenzace ztrát.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu