Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

bejlomorka sedlová
Haplodiplosis marginata

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: bejlomorkovití (Cecidomyiidae)

vědecká synonyma: Haplodiplosis equestris

EPPO kód: HAPDMA

Hostitelské spektrum

Přednostně ječmen a pšenice, méně žito, plevelné trávy (pýr). Oves není napadán.

Popis škůdce
Imago má hnědočernou hruď i hřbet, ostatní tělo třešňově červené, žlutě ochlupené, dosahuje 4–5 mm délky. 
Vajíčka jsou oranžově červená. 
Larvy jsou 4–5 mm dlouhé, typické zbarvení je oranžově červené, ale může se vyskytnout i bílé zbarvení larev. Hlava ani nohy nejsou diferencované (apodní acephalní).
Příznaky poškození

Způsobuje zastavení dlouživého růstu. Ve vzrůstu nevyrovnané porosty. Některé porosty vůbec nevymetají, nebo vymetají jen částečně. Klasy se špatně vyvíjejí. Na stéblech jsou sedlovité 4–5 mm dlouhé a 1,2 mm vysoké hálky. Nejvíce hálek bývá nad předposledním a posledním kolénkem. Stébla se v místech hálek lámou. Za vlhkého počasí napadená místa zahnívají. Obvykle bývají nejvíce napadány okraje porostů.

Životní cyklus
Samičky kladou vajíčka od poloviny května do poloviny června na horní listy podél listových žeber. Při slabém výskytu jsou vajíčka kladena jednotlivě, při středním a silném výskytu ve skupinách - v protáhlých řadách. Samice kladou nejčastěji na vertikálně stojící listy, převážně na jejich horní stranu. Jedna samice naklade 50 až 270 vajíček (průměrně 100). Larvy vnikají za listovou pochvu, usazují se nad kolénkem a vytvářejí sedlovité hálky. V jedné hálce přebývá 1 až 5 larev. Koncem července larvy padají k zemi a zalézají do půdy. Za mimořádně suchého počasí zůstávají na stéblech až do sklizně. Larvy přezimují v půdě. Kuklí se v dubnu příštího roku v horní vrstvě půdy; zhruba 1 měsíc před vylétnutím, asi 10 % larev zůstane v půdě 1–2 roky. 
Do roka se vyvine 1 generace.
Hospodářský význam
Přemnožuje se v několikaletých cyklech. Larvy sající ve skupinách nad jednotlivými kolénky stébel snižují schopnost vymetání stébel a omezují tvorbu zrn. Zrna v poškozených klasech jsou zadinovitá. Silně napadené porosty je potřeba předčasně sklidit. Výnosy mohou být sníženy až o 20–50 %.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu