Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

hrbáč osenní
Zabrus tenebrioides

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: střevlíkovití (Carabidae)

vědecká synonyma: Zabrus gibbus

EPPO kód: ZABUTE

Hostitelské spektrum

Pšenice, ječmen, méně žito, triticale, vzácně oves. Ozimy trpí více než jařiny. Plevelné trávy (pýr) a další druhy rostlin z čeledi lipnicovitých (Poaceae).

Popis škůdce
Brouci jsou 14–17 mm dlouzí, krovky černé, ze spodní strany tělo smolně hnědé.  
Larvy jsou bělavé s tmavohnědou až černou hlavou a předohrudí. Na vrchní straně ostatních hrudních a zadečkových článků hnědá obdélníková políčka, na hrudi 3 páry silných končetin (oligopodní larva), na posledním článku 2 tuhé výčnělky. Larvy prvního instaru dosahují délky 11 mm, druhého instaru 21 mm a třetího instaru 30 mm.
Příznaky poškození

Na podzim a na jaře jsou nápadné zasychající, zkroucené listy rozžvýkané od larev se zachovanými zbytky po cévních svazcích, vzdáleně připomínají chomáče zkroucené rozcupované koudele. V blízkosti poškozených rostlin jsou v půdě vstupní otvory kolmých chodbiček, ve kterých se larvy přes den ukrývají a často do nich z části nebo zcela zatahují listy hostitelských rostlin. Napadení porostu je obvykle zpočátku na okrajích pozemků, odkud se postupně šíří ke středu pozemků.

Životní cyklus

Kladení vajíček a vývoj larev v populaci je rozvleklé, takže přezimují larvy různého stáří v chodbičkách v půdě. Také může přezimovat část imag. V březnu a dubnu larvy pokračují v žíru, v květnu se v chodbičkách v hloubce 10–15 cm kuklí. Brouci se líhnou v červnu a červenci. Živí se listy a zrny v mléčné zralosti. V srpnu kladou samičky vajíčka ve skupinkách po 3–10 (i více) do vyhrabaných chodbiček v půdě. Larvy se rozlézají do okolí. V blízkosti živných rostlin si v půdě vyhlubují kolmé 10–40 cm hluboké chodbičky. Ve dne se v nich ukrývají, v noci se živí listy výdrolu a trav, později vzešlým osením. Na ozimech škodí od října až do zámrazu. Intenzita výskytu hrbáče osenního v jednotlivých letech kolísá, zejména v závislosti na průběhu počasí koncem léta. Jestliže je sucho v srpnu a září, hrbáč klade málo vajíček, a také vývoj larev je zpomalen. V důsledku toho vzcházející rostliny ozimů jsou napadány poměrně málo škodlivými larvami 1. vývojového stupně, u kterých navíc vzrůstá jejich přirozená úmrtnost. Naopak, jestliže je v srpnu a v září vlhko, larvy se líhnou dříve, před vzejitím ozimů. Nejprve se živí výdrolem obilí a pýrem. Vzcházející ozimy jsou v tomto případě napadány larvami 2. a 3. vývojového stupně, které způsobují závažnější škody.
Má 1 generaci v roce.

Hospodářský význam
Intenzita výskytu v jednotlivých letech kolísá, zejména v závislosti na průběhu počasí koncem léta. Jestliže je sucho v srpnu a září, samice klade málo vajíček, a také vývoj larev je zpomalen. V důsledku toho vzcházející rostliny ozimů jsou napadány poměrně málo škodlivými larvami 1. instaru, u kterých navíc vzrůstá jejich přirozená úmrtnost. Naopak, jestliže je v srpnu a v září vlhko, larvy se líhnou dříve, před vzejitím ozimů. Nejprve se živí výdrolem obilí a pýrem. Vzcházející ozimy jsou v tomto případě napadány larvami 2. a 3. vývojového stupně, které způsobují závažnější škody.

Významněji škodí larvy. Silně poškozené rostliny zasychají, špatně odnožují nebo hynou. Při silném výskytu může v krátké době dojít ke zničení porostu hostitelských rostlin. Škodlivé výskyty jsou časté při pěstování obilniny po obilnině, zvláště ozimu po ozimu nebo na pozemcích v sousedství travních porostů. Škodlivost brouků, kteří se živí v době mléčné zralosti zrny obilnin, není hospodářsky významná.

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu