Výpis z registru evidovaných subjektů a jejich provozů
dle Nařízení ES č. 183/2005 o hygieně krmiv
 
NÁPOVĚDA

 

Obsah

Systémové požadavky
Vyhledávání
Navigace
Historie verzí
O aplikaci

Systémové požadavky

Aplikace se korektně zobrazuje při rozlišení obrazovky minimálně 800x600 bodů. Doporučujeme maximalizované okno prohlížeče. Aplikace byla testována v prohlížečích Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera.

Obsah


Vyhledávání

Aplikace vyhledává pouze mezi evidovanými subjekty. Při vyhledávání není brán ohled na velikost písma, diakrita je zohledňována. Do vyhledávaného textu je možno zadat část názvu subjektu nebo jeho identifikačního čísla nebo názvu sídla (města).

V případě, že žádný subjekt neobsahuje vyhledávaný text, zobrazí se informace, že požadované nebylo nalezeno.

V případě, že byl nalezen alespoň jeden subjekt, bude zobrazena první stránka výsledku vyhledávání, kde na jejím začátku je poskytnuta informace o celkovém počtu stránek a subjektů a informace, které subjekty jsou právě zobrazeny.

Doporučení:
V případě, že bylo nalezeno velké množství subjektů (přesahující stovky), doporučujeme zpřesnit vyhledávaný text.

Obsah


Navigace

Ke snadného pohybu ve vyhledaných subjektech slouží navigační lišta, která obsahuje pět navigačních prvků:

tlačítko    |<    s významem přechod na první stránku,
tlačítko    <<   s významem přechod na předchozí stránku,

textový rámeček uprostřed, kde je poskytnuta informace o celkovém počtu stránek a subjektů a informace, které subjekty jsou právě zobrazeny,

tlačítko    >>   s významem přechod na následující stránku a
tlačítko    >|    s významem přechod na poslední stránku.

Pro rychlý přechod můžeme do textového rámečku zadat přímo požadované číslo stránky (po předchozím výmazu zobrazeného textu) a stiskem klávesy Enter na klávesnici volbu potvrdíme.

Poznámka:
Pokud používáme prohlížeč Windows Internet Explorer, tak v případě, že se nacházíme na první stránce, jsou znefunkčněna tlačítka pro přechod na první a předchozí stránku.
V případě, že se nacházíme na poslední stránce, jsou znefunkčněna tlačítka pro přechod na následující a poslední stránku.

Obsah


Historie verzí

Verze 2.5     Prosinec 2013     Začlenění aplikace pod portál eAGRI.
Verze 2.0     Březen 2009     Na přání zemědělské veřejnosti doplněno pokročilé vyhledávání.
Verze 1.2     Duben 2008     Rozšířeno vyhledávání o možnost zadání části názvu subjektu nebo názvu sídla (města).
Verze 1.0     Květen 2007     První verze s jednoduchým vyhledáváním (pouze dle identifikačního čísla).

 

Obsah


O aplikaci

Výpis z registru evidovaných subjektů a jejich provozů
dle Nařízení ES č. 183/2005 o hygieně krmiv

CROSS Zlín, a.s.
Verze 2.5
Prosinec 2013

Obsah