Kombajn

Zadavatel

Název: JAROSLAV LOŽEK
IČ: 46407308
Adresa: Úmonín 18, 285 46 Úmonín

Zakázka

Číslo zakázky: 5212
Název zakázky: Kombajn
Místo/místa realizace: Úmonín 18, 28546 Úmonín
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 15.1.2020
Lhůta pro podání nabídky: 31.1.2020 16:00:00
Místo pro podání nabídky: Jaroslav Ložek, Úmonín 18, 28546 Úmonín
Kontaktní email: lozek@seznam.cz
Kód operace:
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Oznámení výběrového řízení-zadávací podmínky-scan.pdf (3,1 MB)
Oznámení výběrového řízení - Zadávací podmínky
Příloha č.1 - Nadepsaná obálka.pdf (22,9 KB)
Nadepsaná obálka
Příloha č.2 - Krycí list nabídky.pdf (120,4 KB)
Krycí list nabídky
Příloha č.3 - Technická specifikace stroje.pdf (117 KB)
Technická specifikace stroje
Příloha č.4 - Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti.pdf (101,2 KB)
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
Příloha č.5 - Seznam významných dodávek k prokázání technické kvalifikace.pdf (76,6 KB)
Seznam významných dodávek k prokázání technické kvalifikace