„Lesní cesta Chrást“

Zadavatel

Název: Obec Chrást
IČ: 00662852
Adresa: Chrást 15, 262 72 Chrást

Zakázka

Číslo zakázky: 5984
Název zakázky: „Lesní cesta Chrást“
Místo/místa realizace: lesní pozemek p.č. 488, k.ú. Chrást u Tochovic (viz. projektová dokumentace)
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 15.1.2021
Lhůta pro podání nabídky: 1.2.2021 19:30:00
Místo pro podání nabídky: Chrást 15, 262 72 Březnice
Kontaktní email: obec@chrast.net
Kód operace:
4.3.2 Lesnická infrastruktura
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

Oznámení VŘ_PRV.pdf (325,9 KB)
Výzva k podání nabídky
P01 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (28 KB)
Nadepsaná obálka – vzor
P02 - Krycí list - vzor - cena.docx (13,6 KB)
Krycí list – vzor
P03 - Cestne_prohlaseni_vzor.docx (18,6 KB)
Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace – vzor
P04 - Závazný Návrh smlouvy o dílo.docx (48,5 KB)
Závazný Návrh smlouvy o dílo
P05 Slepý položkový rozpočet .xlsx (116,9 KB)
Slepý položkový rozpočet
06 Projektová dokumentace.zip (1,9 MB)
Projektová dokumentace