Pořízení vozíků - ZOŠI AGRO, s.r.o.

Zadavatel

Název: ZOŠI AGRO, s.r.o.
IČ: 27683435
Adresa: Nové Bránice 235, 664 64 Nové Bránice

Zakázka

Číslo zakázky: 5891
Název zakázky: Pořízení vozíků - ZOŠI AGRO, s.r.o.
Místo/místa realizace: Nové Bránice
Předpokládaná hodnota bez DPH: 1 800 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 21.12.2020
Lhůta pro podání nabídky: 14.1.2021 11:00:00
Místo pro podání nabídky: ZOŠI AGRO, s.r.o., Nové Bránice 235, 664 64 Nové Bránice
Kontaktní email: bara@zosi.cz
Kód operace:
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

2_Příloha_krycí list nabídky.docx (18,6 KB)
Příloha krycí list nabídky
3_Příloha_čestné prohlášení základní způsobilost.docx (18,8 KB)
Příloha čestné prohlášení základní způsobilosti
4_Příloha_čestné prohlášení profesní způsobilost.docx (18,3 KB)
Příloha čestné prohlášení profesní způsobilosti
5_Příloha zadávacích podmínek_Vzor kupní smlouvy.docx (31,5 KB)
Příloha zadávacích podmínek, vzor kupní smlouva
1_Oznámení o zahájení výběrového řízení.pdf (245,8 KB)
Oznámení o zahájení výběrového řízení