Investice do nezemědělských činností

Zadavatel

Název: CZESLAW SIKORA
IČ: 44784252
Adresa: Třanovice 86, 739 53 Třanovice

Zakázka

Číslo zakázky: 5992
Název zakázky: Investice do nezemědělských činností
Místo/místa realizace: Třanovice 86, 739 53 Třanovice
Předpokládaná hodnota bez DPH: 2 300 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 16.1.2021
Lhůta pro podání nabídky: 1.2.2021 9:00:00
Místo pro podání nabídky: Czeslaw Sikora, Třanovice 86, 739 53 Třanovice
Kontaktní email: czeslawsikora@seznam.cz
Kód operace:
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Výzva k podání nabídky PRV Czeslaw Sikora.pdf (1,1 MB)
Výzva k podání nabídky PRV Czeslaw Sikora
P01 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (33 KB)
P01 - Nadepsaná obálka – vzor
P02 - Krycí list - vzor.docx (17,3 KB)
P02 - Krycí list - vzor
P05 - Technická specifikace.docx (26,4 KB)
P05 - Technická specifikace
P03 - Čestné prohlášení - vzor.docx (20,3 KB)
P03 - Čestné prohlášení - vzor
P04 - Závazný Návrh kupní smlouvy.docx (31,4 KB)
P04 - Závazný Návrh kupní smlouvy