Diverzifikace

Zadavatel

Název: JIŘÍ BARTOŠ
IČ: 04566394
Adresa: Družstevní 780, 691 03 Rakvice

Zakázka

Číslo zakázky: 5988
Název zakázky: Diverzifikace
Místo/místa realizace: Rakvice 897
Předpokládaná hodnota bez DPH: 3 300 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 15.1.2021
Lhůta pro podání nabídky: 31.1.2021 10:00:00
Místo pro podání nabídky: Rakvice 897
Kontaktní email: jirka@snurka.cz
Kód operace:
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Oznámení výběrového řízení (výzva k podání nabídek) - ZADÁVACÍ PODMÍNKY.PDF (2,6 MB)
Oznámení výběrového řízení (výzva k podání nabídek) - ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Příloha č.1 Technická specifikace.odt (1016,6 KB)
Příloha č.1 - Technická specifikace
Příloha č.2 Krycí list.odt (1009,9 KB)
Příloha č.2 - Krycí list
Příloha č.3 Návrh kupní smlouvy.docx (683,3 KB)
Příloha č.3 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č.4 Čestné prohlášení - základní způsobilost.odt (1014,2 KB)
Příloha č.4 - Čestné prohlášení - základní způsobilost