Rekonstrukce skladu II - Hana Kabíčková

Zadavatel

Název: HANA KABÍČKOVÁ
IČ: 03889491
Adresa: Březí 2, 264 01 Nechvalice

Zakázka

Číslo zakázky: 5481
Název zakázky: Rekonstrukce skladu II - Hana Kabíčková
Místo/místa realizace: Chválov
Předpokládaná hodnota bez DPH: 1 000 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 12.3.2020
Lhůta pro podání nabídky: 23.3.2020 16:00:00
Místo pro podání nabídky: Březí 2, 264 01 Nechvalice
Kontaktní email: kabici.brezi@seznam.cz
Kód operace:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

03_Výkaz výměr_Kabíčková.xlsx (39,4 KB)
Slepý výkaz výměr
01_ZD.pdf (2,3 MB)
Zadávací dokumentace
02_Přílohy ZD_Kabíčková.docx (61,3 KB)
Přílohy ZD v editovatelné podobě