Vybudování ubytovacího zařízení apartmánového typu

Zadavatel

Název: SPIELBERG Organic, s.r.o.
IČ: 29373603
Adresa: Archlebov 406, 696 33 Archlebov

Zakázka

Číslo zakázky: 5214
Název zakázky: Vybudování ubytovacího zařízení apartmánového typu
Místo/místa realizace: Archlebov
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 16.1.2020
Lhůta pro podání nabídky: 12.2.2020 15:00:00
Místo pro podání nabídky: SPIELBERG ORGANIC S.R.O. ARCHLEBOV 406, 696 33 SEKRETARIÁT 1, PATRO
Kontaktní email: ekonom@spielberg.cz
Kód operace:
6.4.2 Podpora agroturistiky
Druh zakázky:
Stavební práce
Dodávky

Přílohy

Příloha č.1 - obálka zak.č1+2.docx (13,3 KB)
Příloha č.1 - obálka
Příloha č.2 - krycí list nabídky zakázka č.1.docx (16,9 KB)
Příloha č.2 - krycí list nabídky zak.č.1
Příloha č.2 - krycí list nabídky zakázka č.2.docx (21,1 KB)
Příloha č.2 - krycí list nabídky zak.č.2
Příloha č.3 - ČP uchazeče.docx (19,1 KB)
Příloha č.3 - ČP uchazeče
Příloha č.6 - projektová dokumentace - ke stavebnímu řízení.pdf (220,6 KB)
Příloha č.6 - projektová dokumentace - stav.řízení
Příloha č.6 - Projektová dokumentace - výkresová část.zip (36,2 MB)
Příloha č.6 - projektová dokumentace - výkres.část
Příloha č.8 - seznam stavebních prací.docx (36,9 KB)
Příloha č.8 - seznam stavebních prací
Příloha č.9 - seznam poddodavatelů.docx (23,3 KB)
Příloha č.9 - seznam poddodavatelů
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.pdf (809 KB)
Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky
Příloha č.4 - smlouva o dílo zak. č.1.docx (51,9 KB)
Příloha č.4 - smlouva o dílo zak.č.1
Příloha č.4 - smlouva o dílo-zakázka č.2.docx (52,6 KB)
Příloha č.4 - smlouva o dílo zak.č.2
DODATEČNÁ INFORMACE č1.pdf (151,4 KB)
Dodatečná informace č.1
Příloha č. 5 - Položkový rozpočet.zip (1,6 MB)
Příloha č.5 - Položkový rozpočet