„Strojové vybavení pro stavební činnosti“

Zadavatel

Název: Farma Koldín s.r.o.
IČ: 03879798
Adresa: Lhota u Příbramě 152, 261 01 Lhota u Příbramě

Zakázka

Číslo zakázky: 5980
Název zakázky: „Strojové vybavení pro stavební činnosti“
Místo/místa realizace: k.ú. Lhota u Příbramě, areál farmy žadatele
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 14.1.2021
Lhůta pro podání nabídky: 1.2.2021 12:00:00
Místo pro podání nabídky: Lhota u Příbramě 152, 261 01 Lhota u Příbramě
Kontaktní email: farmakoldin@gmail.com
Kód operace:
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

P01 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (28 KB)
Nadepsaná obálka – vzor
P02 - Krycí list - vzor - cena.docx (14,5 KB)
Krycí list – vzor
P03 - Cestne_prohlaseni_vzor.docx (18,6 KB)
Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace – vzor
P04 - Závazný Návrh kupní smlouvy.docx (30,6 KB)
Závazný návrh Smlouvy
P05 - Technická specifikace.docx (21,3 KB)
Technická specifikace strojů
Oznámení VŘ_PRV_dodavky.pdf (259,2 KB)
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY