Dodávka technologie na sušení ovoce

Zadavatel

Název: RADEK VENDOLSKÝ
IČ: 73365262
Adresa: Bohušov 55, 793 99 Bohušov

Zakázka

Číslo zakázky: 5020
Název zakázky: Dodávka technologie na sušení ovoce
Místo/místa realizace: Bohušov, zemědělský objekt bez čp. parcela 244
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 22.12.2019
Lhůta pro podání nabídky: 22.1.2020 15:00:00
Místo pro podání nabídky: Radek Vendolský, Bohušov 55, 793 99 Bohušov
Kontaktní email: agrozoo@agrozoo.cz
Kód operace:
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

VyzvakPodaniNabidek Vendolsky.doc (41 KB)
Výzva k podání nabídek
Zadavaci dokumentace Vendolsky.doc (28 KB)
Zadávací dokumentace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.doc (21,5 KB)
Vzor čestného prohlášení
Kryci list - vzor.doc (22,5 KB)
Vzor krycího listu nabídky
Navrh smlouvy Vendolsky.doc (72,5 KB)
Vzor návrhu smlouvy