Pořízení výrobní linky

Zadavatel

Název: Meruzalka s.r.o.
IČ: 03840344
Adresa: Svatá Maří 143, 385 01 Svatá Maří

Zakázka

Číslo zakázky: 5465
Název zakázky: Pořízení výrobní linky
Místo/místa realizace: Svatá Máří 143, 385 01 Svatá Máří
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 6.2.2020
Lhůta pro podání nabídky: 18.2.2020 10:00:00
Místo pro podání nabídky: Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo osobně na adresu: Název: G-PROJECT s.r.o Místo: sekretariát společnosti G-PROJECT s.r.o., 4. patro Ulice č.p./č.o.: Radniční 133/1 PSČ Obec: 370 01 České Budějovice V případě osobního doručení je možno nabídky doručovat do ukončení lhůty pro podání nabídek na sekretariát firmy G-PROJECT s.r.o. v pracovních dnech po – čt: od 8:00 – 15:00, pá: od 8:00 – 13:00.
Kontaktní email: kubes@g-project.cz
Kód operace:
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

01 Příloha č. 1 - Krycí list.docx (97,7 KB)
Příloha č. 1 - Krycí list
01 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k základní způsobilosti.docx (94,9 KB)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k základní způsobilosti
01 Příloha č. 5_Technická specifikace výrobní linky.docx (16,6 KB)
Příloha č. 5 - Technická specifikace výrobní linky
Oznámení výběrového řízení.pdf (571,3 KB)
Oznámení výběrového řízení
01 Příloha č. 3 - Kupní smlouva - návrh.docx (104,5 KB)
Příloha č. 3 - Kupní smlouva - návrh
01 Příloha č. 4 - Prohlášení dodavatele.docx (95,3 KB)
Příloha č. 4 - Prohlášení dodavatele