Stavební úpravy zpracovny mléka

Zadavatel

Název: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo
IČ: 00139327
Adresa: Čáslavice 110, 675 24 Čáslavice

Zakázka

Číslo zakázky: 5425
Název zakázky: Stavební úpravy zpracovny mléka
Místo/místa realizace: obec: Římov, PSČ 675 22, k.ú.: Římov na Moravě, p.č.: st.222
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 31.1.2020
Lhůta pro podání nabídky: 12.2.2020 10:00:00
Místo pro podání nabídky: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo Čáslavice 110, 675 24 Čáslavice
Kontaktní email: ladtrojan@seznam.cz
Kód operace:
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

4_Příloha č.1_Krycí list nabídky.docx (492,9 KB)
4_Příloha č.1_Krycí list nabídky
2a_OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY.pdf (2,8 MB)
2a_OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY
4_Příloha č.2_Návrh smlouvy o dílo.docx (53,3 KB)
4_Příloha č.2_Návrh smlouvy o dílo
4_Příloha č.3_Slepý položkový rozpočet.zip (232,4 KB)
4_Příloha č.3_Slepý položkový rozpočet
4_Příloha č.4_Čestné prohlášení zákl.způsobilost.docx (491,1 KB)
4_Příloha č.4_Čestné prohlášení zákl.způsobilost
4_Příloha č.5_Výkresová část.pdf (1,2 MB)
4_Příloha č.5_Výkresová část