„Inovace v chovu prasat“

Zadavatel

Název: Zemědělské družstvo Bělčice
IČ: 00113212
Adresa: Blatenská 296, 387 43 Bělčice

Zakázka

Číslo zakázky: 5483
Název zakázky: „Inovace v chovu prasat“
Místo/místa realizace: k.ú. Bělčice
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 23.3.2020
Lhůta pro podání nabídky: 9.4.2020 8:00:00
Místo pro podání nabídky: Zemědělské družstvo Bělčice, Blatenská 296, 387 43 Bělčice
Kontaktní email: zdbelcice@zdbelcice.cz
Kód operace:
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Druh zakázky:
Stavební práce
Dodávky

Přílohy

P01 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (27,5 KB)
Příloha č. 1 Nadepsaná obálka – vzor
P02 - Krycí list - vzor - cena.docx (13,6 KB)
Příloha č. 2 Krycí list – vzor
P03 - Cestne_prohlaseni_vzor.docx (17,8 KB)
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace – vzor
P04 - Závazný Návrh smlouvy o dílo - pro obě části plnění.docx (48,3 KB)
Příloha č. 4 Závazný Návrh smlouvy o dílo (část 1 a 2)
P05 - Slepý položkový rozpočet (část 1 a 2).zip (75,9 KB)
Příloha č. 5 Slepý položkový rozpočet (část 1 a 2)
P06 - Projektová dokumentace.zip (619,1 KB)
Příloha č. 6 Projektová dokumentace
P07 - Seznam_referenci_vzor_stavba.docx (17,6 KB)
Příloha č. 7 Seznam významných dodávek pro splnění technické kvalifikace – vzor
P08 - Seznam_podododavtelu_vzor.doc (38,5 KB)
Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů - vzor
zadání.pdf (725,4 KB)
Zadání VŘ