„Modernizace stáje“

Zadavatel

Název: Vesa Velhartice, a. s.
IČ: 46884335
Adresa: Velhartice 220, 341 42 Velhartice

Zakázka

Číslo zakázky: 5478
Název zakázky: „Modernizace stáje“
Místo/místa realizace: stavební parcela č. 190 v k.ú. Velhartice (areál farmy žadatele)
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 19.2.2020
Lhůta pro podání nabídky: 9.3.2020 9:00:00
Místo pro podání nabídky: Velhartice 220, 341 42 Velhartice
Kontaktní email: janecek@vesa-velhartice.cz
Kód operace:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

referenční list vzor.docx (16,9 KB)
Referenční list
Oznámení VŘ_PRV_stavba.pdf (192,4 KB)
Výzva k podání nabídky
P01 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (28 KB)
Nadepsaná obálka
P02 - Krycí list - vzor - cena.docx (13,6 KB)
Krycí list
P03 - Cestne_prohlaseni_vzor.docx (18,6 KB)
Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace
P04_Zavazny_Navrh_SOD_stavba-technologie.docx (46,2 KB)
Závazný Návrh smlouvy o dílo
P05 - Technická specifikace.docx (18,5 KB)
Technická specifikace
P06 Položkové rozpočty.zip (108 KB)
Položkové rozpočty
P07 Projektové podklady.zip (1,1 MB)
Projektové podklady
P08 - Seznam_referenci_vzor_stavba.docx (17,9 KB)
Seznam významných stavebních prací pro splnění technické kvalifikace – vzor