„Strojové vybavení pro stavební činnost“

Zadavatel

Název: JIŘÍ BUDIL
IČ: 71016546
Adresa: Lážovice 32, 267 24 Lážovice

Zakázka

Číslo zakázky: 5892
Název zakázky: „Strojové vybavení pro stavební činnost“
Místo/místa realizace: areál společnosti žadatele – pozemková parcela č. 57, k.ú. Lážovice
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 21.12.2020
Lhůta pro podání nabídky: 7.1.2021 14:00:00
Místo pro podání nabídky: Lážovice 32, 267 24 Lážovice
Kontaktní email: stateklazovice@seznam.cz
Kód operace:
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Oznámení VŘ_PRV_dodavky.pdf (274,5 KB)
Výzva k podání nabídky
P01 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (32,5 KB)
Nadepsaná obálka – vzor
P02 - Krycí list - vzor - cena.docx (13,6 KB)
Krycí list – vzor
P03 - Cestne_prohlaseni_vzor.docx (18,6 KB)
Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace – vzor
P04 - Závazný Návrh kupní smlouvy.docx (29,8 KB)
Závazný návrh Smlouvy
P05 - Technická specifikace.docx (18,8 KB)
Technická specifikace strojů