Dodávka kombajnu na brambory.

Zadavatel

Název: PETR ZOUHAR
IČ: 70945942
Adresa: Svatá 25, 267 51 Svatá

Zakázka

Číslo zakázky: 5246
Název zakázky: Dodávka kombajnu na brambory.
Místo/místa realizace: Svatá 25, 267 51 Svatá
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 18.1.2020
Lhůta pro podání nabídky: 29.1.2020 8:00:00
Místo pro podání nabídky: Svatá 25, 267 51 Svatá
Kontaktní email: hanka.zouharova@seznam.cz
Kód operace:
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

VyzvakPodaniNabidek.doc (38 KB)
Výzva k podání nabídek
Zadavaci dokumentace.doc (27 KB)
Zadávací dokumentace
Kupni smlouva vzor.doc (479,5 KB)
Vzorová smlouva
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ vzor.doc (21,5 KB)
Vzorové čestné prohlášení
Kryci list - vzor.doc (23 KB)
Vzorový krycí list