mléčná farma

Zadavatel

Název: Zemědělské družstvo Horal
IČ: 48155314
Adresa: Bozkovská 236, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Zakázka

Číslo zakázky: 5464
Název zakázky: mléčná farma
Místo/místa realizace: farma zadavatele v kú Vysoké nad Jizerou
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 5.2.2020
Lhůta pro podání nabídky: 24.2.2020 9:00:00
Místo pro podání nabídky: Bozkovská 236, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Kontaktní email: zdvysoke@mybox.cz
Kód operace:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

Oznámení VŘ_PRV_stavba.pdf (168,2 KB)
výzva, zadávací podmínky
P01 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (27,5 KB)
vzor označení obálky
P02 - Krycí list - vzor - cena.docx (13,2 KB)
vzor krycího listu
P03 - Cestne_prohlaseni_vzor.docx (17,8 KB)
prokázání kvalifikace - vzor čestného prohlášení
P04 - Závazný Návrh smlouvy o dílo.docx (48,9 KB)
obchodní podmínky - závazný návrh smlouvy
P05 - zadání VŘ - výkazy výměr.zip (1,9 MB)
slepé položkové rozpočty vč. specifikace
P06 - zadání VŘ - PD.zip (7 MB)
projeková dokumentace
P07 - Seznam_referenci_vzor_stavba.docx (17 KB)
seznam významných zakázek
P08 - Seznam_podododavtelu_vzor.doc (39,5 KB)
seznam podzhotovitelů