Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřená na ochranu ptactva

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (IČ: 00443174)
Adresa: Jungmannova 32/25, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřená na ochranu ptactva
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Inovace: Ano
Lektor: Marada
Místo konání: České Budějivice, Klostermannova 7 , Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice
Datum konání: 22.8.2019, 9:00 - 17:00
Regionální omezení (kraj): Jihočeský
Požadavky na účastníky: - zemědělský podnikatel nebo jeho zaměstnanec
- výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec
- výrobce krmiv
- vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec
- v případě zemědělského podnikatele - fyzické osoby - může být účastníkem i spolupracující osoba, která se na hospodaření zemědělského podnikatele podílí.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Petr Marada, tel.: 602578784, email: p.marada@quick.cz, www: www.cmmj.cz

Přílohy