Výběr ze všech hodnocených údajů

Zaškrtněte požadované údaje a stiskněte tlačítko "Potvrdit".

Pokud chcete vyhledat přípravky, u kterých se hodnocený údaj:

  • vyskytuje, na příslušném řádku zaškrtněte políčko ve sloupci "Ano"
  • nevyskytuje, na příslušném řádku zaškrtněte políčko ve sloupci "Ne"

rozbalit Biologická funkce Ano Ne
rozbalit Ochranná pásma vod Ano Ne
rozbalit Riziko pro včely Ano Ne
rozbalit Riziko pro savce Ano Ne
rozbalit Riziko pro ptáky Ano Ne
rozbalit Riziko pro ostatní necílové členovce Ano Ne
rozbalit Riziko pro půdní makroorganismy Ano Ne
rozbalit Riziko pro půdní mikroorganismy Ano Ne
rozbalit Riziko pro necílové rostliny Ano Ne
rozbalit Riziko pro vodní organismy Ano Ne
rozbalit Riziko pro životní prostředí Ano Ne
rozbalit H věty Ano Ne
rozbalit EUH věty Ano Ne
rozbalit Klasifikace (CLP) Ano Ne