Vyhledávání v registru přípravků Product Search


Kritéria vyhledávání:
  • Etikety: Ano
Počet nalezených záznamů: 875
[Nové hledáníBack]   [Zrušit filtryRemove filters]   [Export do exceluExport into the excel table]
Obchodní název Product Name seřadit Evid. č. Reg. Number seřadit Držitel povolení Authorisation Holder seřadit BF Field of Use seřadit Název účinné látky Active Substance seřadit Konec platnosti rozhodnutí Product Expiry Date seřadit Ukončení uvádění na trh Sale and Distribution of Existing Stocks seřadit Ukončení používání Disposal, Storage and Use of Existing Stocks seřadit Aktuální stav rozhodnutí Current Status of Approval seřadit Pozn. Remark  
Abringo 5123-0 Certiplant NV F Chlorthalonil (Chlorothalonil) 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020 Platné rozhodnutí  6 7
Accurate Extra 5233-0 Cheminova A/S H Thifensulfuron-methyl (Thifensulfuron-methyl), Metsulfuron-methyl (Metsulfuron-methyl) 1.10.2018 1.4.2019 1.4.2020 Do spotřebování zásob  1 6 7
Aceptir 200 SE 5385-1 INNVIGO Sp. z o.o. I Acetamiprid (Acetamiprid) 30.4.2022 30.4.2022 30.4.2022 Platné rozhodnutí  6 7
Acetamiprid-Q 20 SP 4053-7D/9 Q-CHEM NV I Acetamiprid (Acetamiprid) 30.4.2022 30.4.2022 30.4.2022 Platné rozhodnutí  2 6
Acrobat MZ WG 4497-0 Státní rostlinolékařská správa F Dimethomorf (Dimethomorph), Mankozeb (Mancozeb) 29.1.2018 24.7.2018 24.7.2019 Do spotřebování zásob  1 6 7
Acrobat MZ WG 4497-3 AGRO CS a.s. F Dimethomorf (Dimethomorph), Mankozeb (Mancozeb) 31.7.2020 31.7.2020 31.7.2020 Platné rozhodnutí  6
Acrobat MZ WG 4497-2 AgroBio Opava, s.r.o. F Dimethomorf (Dimethomorph), Mankozeb (Mancozeb) 31.7.2020 31.7.2020 31.7.2020 Platné rozhodnutí  6
Actellic 50 EC 3166-5 Syngenta Limited I Pirimifos-methyl (Pirimiphos-methyl) 31.7.2021 31.7.2021 31.7.2021 Platné rozhodnutí  6 7
Actipir 480 EC 4990-4 INNVIGO Sp. z o.o. I Chlorpyrifos (Chlorpyrifos) 31.1.2020 31.1.2020 31.1.2020 Platné rozhodnutí  6 7
ACTIVUS SC 4893-0 Adama CZ s.r.o. H Pendimethalin (Pendimethalin) 31.8.2019 31.8.2019 31.8.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Adengo 4699-1 Bayer AG H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Adexar Plus 4887-0 BASF SE F Epoxykonazol (Epoxiconazole), Pyraklostrobin (Pyraclostrobin), Fluxapyroxad (Fluxapyroxad) 30.4.2020 30.4.2020 30.4.2020 Platné rozhodnutí  6 7
Adexar XE 5124-1 BASF SE F Epoxykonazol (Epoxiconazole), Fluxapyroxad (Fluxapyroxad) 30.4.2021 30.4.2021 30.4.2021 Platné rozhodnutí  6 7
Adiunkt 500 SC 5429-0 INNVIGO Sp. z o.o. H Diflufenikan (Diflufenican) 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Adroit 3931-2 BASF SE F Epoxykonazol (Epoxiconazole) 30.4.2021 30.4.2021 30.4.2021 Platné rozhodnutí  6 7
Agil - S 4239-9D/6 AGROFERT, a.s. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 6 7
Agil 100 EC 4239-9 ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group) H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Agil 100 EC 4239-10 AgroBio Opava, s.r.o. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  6
Agritox 50 SL 3779-3 AgroBio Opava, s.r.o. H MCPA (MCPA) 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020 Platné rozhodnutí  6
Agro - Metamitron 4717-1 UPL Europe Ltd. H Metamitron (Metamitron) 31.8.2023 31.8.2023 31.8.2023 Platné rozhodnutí  6
Agroklasik 360 TF 5524-0 AGROFERT, a.s. H Glyfosát (Glyphosate) 4.1.2019 4.7.2019 4.7.2020 Do spotřebování zásob  1 6 7
Agrozol 4811-2 Sharda Cropchem Limited F Tebukonazol (Tebuconazole) 31.8.2019 31.8.2019 31.8.2019 Platné rozhodnutí  6
AH MixDuo 4530-0D ARGO HANÁ, a.s. H Desmedifam (Desmedipham), Fenmedifam (Phenmedipham) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 6
AH Retron 3144-2D/4 ARGO HANÁ, a.s. H Dikvát (Diquat dibromide) 9.8.2018 9.12.2018 9.12.2019 Do spotřebování zásob  1 2 6
Airone SC 5181-0 Isagro S.p.A. F Hydroxid měďnatý (Copper hydroxide), Oxichlorid měďnatý (Copper oxychloride) 1.1.2020 1.1.2020 1.1.2020 Platné rozhodnutí  6 7
Akris 5045-0 BASF SE H Terbuthylazin (Terbuthylazine), Dimethenamid-P (Dimethenamid-P) 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020 Platné rozhodnutí  6 7
ALCEDO 5553-0 Belchim Crop Protection F Tetrakonazol (Tetraconazole) 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 Platné rozhodnutí  6 7
Alfametrin ME 4844-1 BASF SE I Alfa-cypermethrin (Alpha-cypermethrin) 31.7.2021 31.7.2021 31.7.2021 Platné rozhodnutí  6 7
Alginure 5628-0 TILCO-Alginure GmbH F Fosfonáty draselné (Potassium phosphonates) 30.9.2024 30.9.2024 30.9.2024 Platné rozhodnutí  6 7
Alginure 5628-1 TILCO-Alginure GmbH F Fosfonáty draselné (Potassium phosphonates) 30.9.2024 30.9.2024 30.9.2024 Platné rozhodnutí  6
Aliette 80 WG 3511-11 Bayer AG F Fosetyl-Al (Fosetyl-Al) 12.12.2018 12.6.2019 12.6.2020 Do spotřebování zásob  1 6
Alimo 1477-8C AGRO ALIANCE s.r.o. AJ, AD Olej řepkový - methylester (Rapeseed oil methylester) 12.9.2021 12.9.2021 12.9.2021 Platné rozhodnutí  6
Allegro Plus 4281-1 BASF SE F Fenpropimorf (Fenpropimorph), Epoxykonazol (Epoxiconazole), Kresoxim-methyl (Kresoxim-methyl) 30.4.2020 30.4.2020 30.4.2020 Platné rozhodnutí  6 7
Aloha 5383-0 Biochem SRL H S-metolachlor (S-metolachlor) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Altela 1797-0C BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. PZ extrakt z juky suchý (Yucca extract), extrakt z produktů fermentace Lactobacillus suchý (Lactobacillus Ferment Filtrate) 10.7.2027 10.7.2027 10.7.2027 Platné rozhodnutí  6
Altima 500 SC 4044-4 ISK Biosciences Europe N.V. F Fluazinam (Fluazinam) 28.2.2020 28.2.2020 28.2.2020 Platné rozhodnutí  6 7
Americké padlí STOP 3750-11 AGRO CS a.s. F Penkonazol (Penconazole) 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 Platné rozhodnutí  6
Aminex 500 SL 4374-4 Nufarm GmbH and Co KG H MCPA (MCPA) 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020 Platné rozhodnutí  6
Ampligo 5044-0 Syngenta Crop Protection AG I Lambda-cyhalothrin (Lambda-cyhalothrin), Chlorantraniliprol (Chlorantraniliprole) 9.6.2018 9.12.2018 9.12.2019 Do spotřebování zásob  1 6 7
Angelus 5340-0 Rotam Agrochemical Europe Ltd. H Klomazon (Clomazone) 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Aphidius colemani 4429-0B BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BD Aphidius colemani (Aphidius colemani) 30.7.2028 30.7.2028 30.7.2028 Platné rozhodnutí  6
Aphidius ervi 4430-0B BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BD Aphidius ervi (Aphidius ervi) 24.10.2028 24.10.2028 24.10.2028 Platné rozhodnutí  6
Apis 200 SE 5385-0 INNVIGO Sp. z o.o. I Acetamiprid (Acetamiprid) 30.4.2022 30.4.2022 30.4.2022 Platné rozhodnutí  6 7
Applaud 25 SC 4961-0 Nichino Europe Co. Ltd. I Buprofezin (Buprofezin) 31.1.2022 31.1.2022 31.1.2022 Platné rozhodnutí  6 7
Applaud 25 SC 4961-1 Nichino Europe Co. Ltd. I Buprofezin (Buprofezin) 31.1.2024 31.1.2024 31.1.2024 Platné rozhodnutí  6
AppleSmart 3.3 VP 5367-0 INNVIGO Sp. z o.o. RR 1-methylcyklopropen (1-methylcyklopropen) 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Apyros 4099-3 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S H Sulfosulfuron (Sulfosulfuron) 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Platné rozhodnutí  6
Arcade 880 EC 4902-3 AgroBio Opava, s.r.o. H Metribuzin (Metribuzin), Prosulfokarb (Prosulfocarb) 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020 Platné rozhodnutí  6
Arcade 880 EC 4902-1 LOVELA Terezín s.r.o. H Metribuzin (Metribuzin), Prosulfokarb (Prosulfocarb) 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020 Platné rozhodnutí  6
Arcade 880 EC 4902-2 AGRO CS a.s. H Metribuzin (Metribuzin), Prosulfokarb (Prosulfocarb) 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020 Platné rozhodnutí  6
Zobrazit po
50 100 200
  1 2 3 4 5  ...   
Celkem záznamů: 875

Vysvětlivky:
1 Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.
2 Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.
3 U přípravku probíhá řízení o prodloužení platnosti příslušného osvědčení nebo rozhodnutí na základě žádosti podané v zákonné lhůtě. Dosavadní osvědčení nebo rozhodnutí zůstává v platnosti až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
4 U přípravku bylo vydáno úřední opatření podle § 75 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) nebo mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 zákona za účelem omezení nebo zákazu uvádění na trh a/nebo používání.
5 Pro specifickou šarži balení přípravku nebo určitou plodinu bylo vydáno úřední opatření nebo mimořádné rostlinolékařské opatření. Upřesňující informace jsou v detailu přípravku na záložce dodatečné informace.
6 Je k dispozici etiketa od výrobce/distributora. Za obsah etiket odpovídají výrobci/distributoři. ÚKZÚZ pouze umožňuje vzdálený přístup k těmto etiketám a neodpovídá za jejich obsah.
7 Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
8 Změna statusu pomocného prostředku - viz dodatečné informace.
Explanatory notes:
1 The period of grace for use of existing stocks is granted.
2 The parallel import of the product is permitted.
3 The product is in the proces of the prolongation of the authorisation.
4 The marketing of the product or use of the product is restricted or prohibitted by the official measure or the emergency phytosanitary measure.
5 The official measure or the emergency phytosanitary measure was issued for a specific package with the specific batch number of formulation or for the specific crop.
6 The product label is electronically available.
7 The product can be used only by professional users.
8 The legal status of the auxilliary product was changed.