Vyhledávání v registru přípravků Product Search


Kritéria vyhledávání:
  • Ukončení používání - od: 18.6.2018
  • Ukončení používání - do: 18.6.2020
Počet nalezených záznamů: 1695
[Nové hledáníBack]   [Zrušit filtryRemove filters]   [Export do exceluExport into the excel table]
Obchodní název Product Name seřadit Evid. č. Reg. Number seřadit Držitel povolení Authorisation Holder seřadit BF Field of Use seřadit Název účinné látky Active Substance seřadit Konec platnosti rozhodnutí Product Expiry Date seřadit Ukončení uvádění na trh Sale and Distribution of Existing Stocks seřadit Ukončení používání Disposal, Storage and Use of Existing Stocks seřadit Aktuální stav rozhodnutí Current Status of Approval seřadit Pozn. Remark  
ABAM 3978-6D/8 CMI Limited I Abamektin (Abamectin) 30.4.2020 30.4.2020 30.4.2020 Platné rozhodnutí  2
Abamectin-Q 18 EC 3978-6D/9 Q-CHEM NV I Abamektin (Abamectin) 30.4.2020 30.4.2020 30.4.2020 Platné rozhodnutí  2
Acanto 4499-1 DuPont CZ s.r.o. F Pikoxystrobin (Picoxystrobin) 26.9.2017 30.5.2018 31.8.2019 Do spotřebování zásob  1 7
Accord WG 4649-0D AUVERONE s.r.o. F Folpet (Folpet), Iprovalikarb (Iprovalicarb) 8.5.2018 24.9.2018 24.9.2019 Do spotřebování zásob  1 2 7
Accord WG 4649-0D/2 AUVERONE s.r.o. F Folpet (Folpet), Iprovalikarb (Iprovalicarb) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2
Accurate Extra 5233-0 Cheminova A/S H Thifensulfuron-methyl (Thifensulfuron-methyl), Metsulfuron-methyl (Metsulfuron-methyl) 1.10.2018 1.4.2019 1.4.2020 Do spotřebování zásob  1 6 7
Acloman 4475-0D/16 BECESANE s.r.o. H Klomazon (Clomazone) 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Acramite 480 SC 4639-0 Arysta LifeScience Great Britain Ltd. AK Bifenazát (Bifenazate) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Acrobat MZ WG 4497-0 Státní rostlinolékařská správa F Dimethomorf (Dimethomorph), Mankozeb (Mancozeb) 29.1.2018 24.7.2018 24.7.2019 Do spotřebování zásob  1 6 7
Acrobat MZ WG 4497-0 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský F Dimethomorf (Dimethomorph), Mankozeb (Mancozeb) 29.1.2018 24.7.2018 24.7.2019 Do spotřebování zásob  1 7
Actara 25 WG 4476-0 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský I Thiamethoxam (Thiamethoxam) 30.4.2020 30.4.2020 30.4.2020 Platné rozhodnutí  7
Actara 25 WG 4476-0 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský I Thiamethoxam (Thiamethoxam) 12.7.2019 12.7.2019 12.7.2019 Platné rozhodnutí  7
Actara 25 WG 4476-0 Syngenta Crop Protection AG I Thiamethoxam (Thiamethoxam) 30.4.2020 30.4.2020 30.4.2020 Platné rozhodnutí  7
Actellic Smoke Generator No. 20 5115-0 Octavius Hunt Limited I Pirimifos-methyl (Pirimiphos-methyl) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  7
Actellic 50 EC 3166-5 Syngenta Limited I Pirimifos-methyl (Pirimiphos-methyl) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Actipir 480 EC 4990-4 INNVIGO Sp. z o.o. I Chlorpyrifos (Chlorpyrifos) 31.1.2020 31.1.2020 31.1.2020 Platné rozhodnutí  6 7
ACTIVUS SC 4893-0 Adama CZ s.r.o. H Pendimethalin (Pendimethalin) 31.8.2019 31.8.2019 31.8.2019 Platné rozhodnutí  6 7
ADDITION 4894-0 Adama CZ s.r.o. H Diflufenikan (Diflufenican), Pendimethalin (Pendimethalin) 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Platné rozhodnutí  7
Adengo 4699-1D/3 S-Profit Opava s.r.o. H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Adengo 4699-1D/4 ARGO HANÁ, a.s. H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Adengo 4699-1 Bayer AG H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Adengo 4699-1V WEIGL, spol. s r.o. H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Adengo 315 SC 4699-0V Franciszek Józef Lampa H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Adengo 315 SC 4699-0V Stanislav Hajný H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Adengo 315 SC 4699-1V Marceli Franciszek Antonin H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Adengo 315 SC 4699-1V Bronislaw Eugeniusz Michniewicz H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Adengo 315 SC 4699-1V Martin Chyla H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 31.7.2019 31.7.2019 31.7.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Adentis 5332-1 Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd H Tribenuron-methyl (Tribenuron-methyl) 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 Platné rozhodnutí  7
Adexar Plus 4887-0 BASF SE F Epoxykonazol (Epoxiconazole), Pyraklostrobin (Pyraclostrobin), Fluxapyroxad (Fluxapyroxad) 30.4.2020 30.4.2020 30.4.2020 Platné rozhodnutí  6 7
Adigor 1650-0C Syngenta Crop Protection AG AJ Olej řepkový - methylester (Rapeseed oil methylester) 26.2.2020 26.2.2020 26.2.2020 Platné rozhodnutí
Adiunkt 500 SC 5429-0 INNVIGO Sp. z o.o. H Diflufenikan (Diflufenican) 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Agent 4789-1 Syngenta Crop Protection AG F Fenpropidin (Fenpropidin), Propikonazol (Propiconazole) 25.9.2018 25.3.2019 25.3.2020 Do spotřebování zásob  1
Agent 4789-1 Syngenta Crop Protection AG F Fenpropidin (Fenpropidin), Propikonazol (Propiconazole) 31.1.2020 31.1.2020 31.1.2020 Platné rozhodnutí
Agil - S 4239-9V Statek Miroslav, a.s. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Agil - S 4239-9V PZ - Lesinka s.r.o. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Agil - S 4239-9V Střed Evropy s.r.o. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Agil - S 4239-9V Pavel Pokorný H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Agil - S 4239-9V Torgauer Landhandels GmbH. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Agil - S 4239-9V AGRAG s.r.o. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Agil - S 4239-9D/6 AGROFERT, a.s. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 6 7
Agil - S 4239-9V A G Á T A, spol. s r.o. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  2 7
Agil 100 EC 4239-9 ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group) H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  6 7
Agil 100 EC 4239-10 AgroBio Opava, s.r.o. H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  6
Agil 100 EC 4239-9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský H Propachizafop (Propaquizafop) 28.3.2018 26.9.2018 26.9.2019 Do spotřebování zásob  1 7
Agil 100 EC 4239-9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský H Propachizafop (Propaquizafop) 28.3.2018 26.9.2018 26.9.2019 Do spotřebování zásob  1 7
Agil 100 EC 4239-9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský H Propachizafop (Propaquizafop) 28.3.2018 26.9.2018 26.9.2019 Do spotřebování zásob  1 7
Agil 100 EC 4239-9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský H Propachizafop (Propaquizafop) 28.3.2018 26.9.2018 26.9.2019 Do spotřebování zásob  1
Agil 100 EC 4239-9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský H Propachizafop (Propaquizafop) 28.3.2018 26.9.2018 26.9.2019 Do spotřebování zásob  1 7
Agil 100 EC 4239-9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský H Propachizafop (Propaquizafop) 30.11.2019 30.11.2019 30.11.2019 Platné rozhodnutí  7
Agility 4816-0 Nufarm GmbH and Co KG H Chlortoluron (Chlorotoluron), Diflufenikan (Diflufenican) 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 Platné rozhodnutí  6
Zobrazit po
50 100 200
  1 2 3 4 5  ...   
Celkem záznamů: 1695

Vysvětlivky:
1 Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.
2 Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.
3 U přípravku probíhá řízení o prodloužení platnosti příslušného osvědčení nebo rozhodnutí na základě žádosti podané v zákonné lhůtě. Dosavadní osvědčení nebo rozhodnutí zůstává v platnosti až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
4 U přípravku bylo vydáno úřední opatření podle § 75 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) nebo mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 zákona za účelem omezení nebo zákazu uvádění na trh a/nebo používání.
5 Pro specifickou šarži balení přípravku nebo určitou plodinu bylo vydáno úřední opatření nebo mimořádné rostlinolékařské opatření. Upřesňující informace jsou v detailu přípravku na záložce dodatečné informace.
6 Je k dispozici etiketa od výrobce/distributora. Za obsah etiket odpovídají výrobci/distributoři. ÚKZÚZ pouze umožňuje vzdálený přístup k těmto etiketám a neodpovídá za jejich obsah.
7 Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
8 Změna statusu pomocného prostředku - viz dodatečné informace.
Explanatory notes:
1 The period of grace for use of existing stocks is granted.
2 The parallel import of the product is permitted.
3 The product is in the proces of the prolongation of the authorisation.
4 The marketing of the product or use of the product is restricted or prohibitted by the official measure or the emergency phytosanitary measure.
5 The official measure or the emergency phytosanitary measure was issued for a specific package with the specific batch number of formulation or for the specific crop.
6 The product label is electronically available.
7 The product can be used only by professional users.
8 The legal status of the auxilliary product was changed.