Acrobat MZ WG (4497-3)


34496

Acrobat MZ WG  (Id obchodního názvu: 10029) (Product name Id: 10029)

4497-3

AGRO CS a.s.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Dimethomorf (Dimethomorph) 90 g/kg (SkupinyGroups: cinnamic acid amides), Mankozeb (Mancozeb) 600 g/kg (SkupinyGroups: dithio-carbamatesand relatives)

Fungicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Malobalení
 

18.7.2020

5.3.2021

5.3.2021

5.3.2021
 

Ne

Ne

Ne

Neprofesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.