Actara 25 WG (4476-0)


Actara 25 WG

4476-0

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Národní registrace

Platné rozhodnutí
 

Thiamethoxam (Thiamethoxam) 250 g/kg (SkupinyGroups: Neonicotinoids)

Insekticid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

17.3.2020

15.7.2020

15.7.2020

15.7.2020
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.