Acrobat MZ 69 WG (4497-0V)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

33936

Acrobat MZ 69 WG  (Id obchodního názvu: 16401) (Product name Id: 16401)

4497-0V

R-178/2012

Acrobat MZ WG

Acrobat MZ 69 WG (Polsko)

FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro vlastní potřebu
 

Dimethomorf (Dimethomorph) 90 g/kg (SkupinyGroups: cinnamic acid amides), Mankozeb (Mancozeb) 600 g/kg (SkupinyGroups: dithio-carbamatesand relatives)

Fungicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

6.2.2020

31.1.2022

31.1.2022

31.1.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.