Accurate Delta (4828-2)


33581

Accurate Delta  (Id obchodního názvu: 19010) (Product name Id: 19010)

4828-2

Nufarm GmbH and Co KG

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Diflufenikan (Diflufenican) 600 g/kg (SkupinyGroups: Pyridinecarboxamide), Metsulfuron-methyl (Metsulfuron-methyl) 60 g/kg (SkupinyGroups: Sulfonylurea)

Herbicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

16.11.2019

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.