ADDITION (4894-0)


33408

ADDITION  (Id obchodního názvu: 16408) (Product name Id: 16408)

4894-0

Adama CZ s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Diflufenikan (Diflufenican) 40 g/l (SkupinyGroups: Pyridinecarboxamide), Pendimethalin (Pendimethalin) 400 g/l (SkupinyGroups: Dinitroaniline)

Herbicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

15.10.2019

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.