ADETO (5427-1)


32502

ADETO  (Id obchodního názvu: 18687) (Product name Id: 18687)

5427-1

Sharda Cropchem Limited

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Flufenacet (Flufenacet) 500 g/l (SkupinyGroups: Oxyacetamide)

Herbicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

18.4.2019

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.