Agri MCPA 500 SL (3779-2D/2)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

32014

Agri MCPA 500 SL  (Id obchodního názvu: 18498) (Product name Id: 18498)

3779-2D/2

R-109/2012

Agritox 50 SL

AGRITOX 500 SL (Polsko)

AgriStar - agrochemicals s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

MCPA (MCPA) 500 g/l (SkupinyGroups: Phenoxy-carboxylic-acid)

Herbicid

Rozpustný koncentrát

Velkobalení
 

14.12.2018

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020
 

Ne

Ne

Ne

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.