Accent 75 WG (4596-0)


32005

Accent 75 WG  (Id obchodního názvu: 10322) (Product name Id: 10322)

4596-0

DuPont CZ s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Nikosulfuron (Nicosulfuron) 750 g/kg (SkupinyGroups: Sulfonylurea)

Herbicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

20.12.2018

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.