Fury 10 EW (3968-1)


Fury 10 EW

3968-1

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Výjimka na 120 dnů

Platné rozhodnutí
 

Zeta-cypermethrin (Zeta-cypermethrin) 100 g/l (SkupinyGroups: Pyrethroids, Pyrethrins)

Insekticid

Emulze typu olej ve vodě

Velkobalení
 

20.6.2018

18.10.2018

18.10.2018

18.10.2018
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ne

Ne

Ne
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.