EDN (0000-89)


EDN

0000-89

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Výjimka na 120 dnů

Platné rozhodnutí
 

Ethandinitril (Ethanedinitrile) 970 g/kg

Insekticid

Plyn

Velkobalení
 

7.6.2018

4.10.2018

4.10.2018

4.10.2018
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.