Acrobat MZ WG (4497-0)


30849

Acrobat MZ WG  (Id obchodního názvu: 10029) (Product name Id: 10029)

4497-0

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Minoritní použití

Platné rozhodnutí
 

Dimethomorf (Dimethomorph) 90 g/kg (SkupinyGroups: cinnamic acid amides), Mankozeb (Mancozeb) 600 g/kg (SkupinyGroups: dithio-carbamatesand relatives)

Fungicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

29.1.2018

31.1.2022

31.1.2022

31.1.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.