AGN Ekstrem (5152-3)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

30830

AGN Ekstrem  (Id obchodního názvu: 18520) (Product name Id: 18520)

5152-3

Sharda Cropchem Limited

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Azoxystrobin (Azoxystrobin) 200 g/l (SkupinyGroups: methoxy-acrylates), Cyprokonazol (Cyproconazole) 80 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

15.2.2018

7.6.2019

7.12.2019

7.12.2020
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.