Abilis Ultra (3975-12)


Abilis Ultra

3975-12

Bayer AG

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Tebukonazol (Tebuconazole) 250 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Emulze typu olej ve vodě

Velkobalení
 

25.10.2017

31.8.2020

31.8.2020

31.8.2020
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.