Accurate Extra (5233-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Accurate Extra

5233-0

Cheminova A/S

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Metsulfuron-methyl (Metsulfuron-methyl) 70 g/kg (SkupinyGroups: Sulfonylurea), Thifensulfuron-methyl (Thifensulfuron-methyl) 680 g/kg (SkupinyGroups: Sulfonylurea)

Herbicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

22.6.2017

1.10.2018

1.4.2019

1.4.2020
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.